ABO podmienky

PODMIENKY ABO PROGRAMU

Vďaka ABO programu môžu LR partneri po dobu štyroch mesiacov získavať svoje obľúbené LR produkty za výhodné ceny, navyše s darčekom v podobe Aloe Vera Boxu, LR LIFETAKT Vita Active Red alebo LR LIFETAKT Colostrum Liquid, ktorý dostanú 4. mesiac ako poďakovanie za členstvo v ABO programe.

Aktiváciou ABO programu sa LR partner zaväzuje, že každý mesiac odoberie 3 ks zvoleného variantu Aloe Vera gélu (Broskyňa, Med, Sivera, Freedom) alebo 5 ks produktu Mind Master (variant Green alebo Red), a to po dobu 4 po sebe idúcich mesiacov.

Počas tejto doby má LR partner nárok odoberať tieto produkty za akčnú cenu + získa darček v podobe Aloe Vera Boxu, LR LIFETAKT Vita Active Red alebo LR LIFETAKT Colostrum Liquid, ktorý dostane v poslednom, 4. mesiaci. Produkty zo zvoleného ABO programu (3 ks Aloe Vera gélu, alebo 5 ks Mind Master) budú LR partnerovi posielané po dobu 4 mesiacov od dňa aktivácie, a to pravidelne 1x mesačne, vždy podľa nasledujúcich pravidiel:

  • Prvá zásielka po aktivácii ABO bude LR partnerovi odoslaná najneskôr do 12.00 hod. dňa nasledujúceho po aktivácii.
  • Druhá, tretia a štvrtá zásielka ABO má variabilný termín odoslania. LR partner sám určí, kedy mu má byť zásielka doručená, pričom má možnosť nechať si ju zaslať od 1. do 20. kalendárneho dňa v danom mesiaci. V prípade, že tak neurobí, bude mu zásielka ABO automaticky odoslaná 20. deň v mesiaci, a to ako samostatná zásielka s poštovným.

Príklad: Program ABO si aktivujete 8. 1. 2018. Dňa 9. 1. po 12.00 hod. vám bude odoslaná prvá zásielka vami zvoleného variantu ABO (s poštovným, prípadne bez poštovného – pozri nižšie). Nasledujúcu, t. j. druhú zásielku, si môžete nechať odoslať od 1. 2. 2018 do 20. 2. 2018. V tomto období si môžete zvolené produkty ABO kedykoľvek pripojiť k vašej objednávke, prípadne si ich nechať poslať samostatne. V prípade, že tak neurobíte do 20. 2. 2018, bude vám zásielka ABO automaticky odoslaná 20. 2. 2018, a to ako samostatná zásielka s poštovným (podmienky oslobodenia od poštovného pozri nižšie). Na rovnakom princípe funguje zaslanie aj tretej a štvrtej ABO zásielky. Štvrtá zásielka bude navyše doplnená o zvolený darček.

Aktivácia ABO

Pôvodní LR partneri si program ABO môžu aktivovať on-line v internej sekcii webových stránok www.lr-slovak.com, alebo písomne vyplnením formulára „Žiadosť o aktiváciu programu ABO“. Formulár žiadosti možno stiahnuť v internej sekcii firemných webových stránok. Vyplnený formulár môže LR partner zaslať e-mailom na adresu [email protected], alebo poštou na adresu firmy.

Noví LR partneri si program ABO môžu aktivovať prostredníctvom formulára „Žiadosť o aktiváciu programu ABO“, ktorý je účasťou Sponzorovacieho setu.

O aktivácii programu ABO (či už prebehla on-line alebo písomne) bude LR partner informovaný na e-mailovej adrese, ktorú má uvedenú v systéme LR. Súčasťou tejto správy bude aj informácia o možnosti oslobodenia od poštovného (pozri nižšie).

Možnosť oslobodenia od poštovného

Ak produkty vami voleného ABO programu nepresiahnu hranicu oslobodenia od poštovného, máte možnosť objednať si k ABO zásielke ďalšie produkty LR. V prípade, že celková hodnota objednávky presiahne hranicu oslobodenia od poštovného (100 € bez DPH), poštovné nebude účtované. V prípade, že LR partner nedosiahne hranicu oslobodenia od poštovného a objednávku ABO nedoplní o ďalšie produkty, bude mu táto odoslaná na jeho adresu spolu s poštovným. Poštovné je 3,80 € vrátane DPH.

Možnosť kombinácií ABO

V ABO programe nie ste viazaní na jeden druh ABO balíčka. Hneď prvou aktiváciou si môžete zaistiť odber niekoľkých variantov ABO programu. Rovnako máte možnosť aktivovať si ďalšie varianty ABO postupne, podľa potreby.

Príklad:

a) 8. 1. 2018 si aktivujete program ABO vo variante Freedom, Broskyňa, Mind Master (v tomto prípade už netreba priobjednávať ďalší tovar pre oslobodenie od poštovného, možnosť pridať k ABO zásielke ďalšie produkty však máte naďalej).

b) 8. 1. 2018 si aktivujete program ABO vo variante Broskyňa. Keď zistíte, že program ABO vám vyhovuje, rozhodnete sa aktivovať si ďalší variant, napríklad Freedom.

Zrušenie ABO programu

LR partner môže svoju účasť v ABO programe zrušiť písomne na adrese:
LR Health & Beauty Systems, s. r. o.
Závodní 2
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Česká republika

Môže tak urobiť tiež zaslaním e-mailu na adresu [email protected]

V tomto prípade je z ABO programu zvolený variant vyškrtnutý a už nie je možnosť si tento variant ABO znova aktivovať. Za zrušenie účasti LR partnera v programe ABO bude firma považovať aj vrátenie zásielky ABO, ktorú si LR partner na pošte neprevzal. V tomto prípade bude pred samotným vyškrtnutím z ABO firma LR partnera kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky), aby sa ubezpečila, že nejde o nedorozumenie (problém s poštou, pobyt na dovolenke), ale že LR partner skutočne nemá záujem v programe ABO pokračovať. V prípade, že LR partner nebude zastihnuteľný na telefóne ani na e-maili, firma bude kontaktovať jeho sponzora a záležitosť bude vybavovať s ním.

V prípade zrušenia jedného variantu programu ABO zo strany LR partnera, a to vrátane neprevzatia zásielky, mu bude tento variant zrušený a ďalej zablokovaný. Napr. ak LR partner zruší ABO Broskyňu, nebude mu už umožnené ABO Broskyňu aktivovať. Stále však má možnosť aktivovať iné varianty.

Firma LR si v prípade zablokovania ABO vyhradzuje právo individuálne posúdiť jednojednotlivé prípady pre novú aktiváciu ABO programu.