Súkromie a Cookies

Tímto prohlášením o ochraně dat bychom my, Health & Beauty Systems Česká republika, s. r. o., chtěli informovat o tom, jak zpracováváme a používáme osobní data o Vás coby uživateli našeho internetového obchodu (www.lr-czech.com).

LR Health & Beauty Systems Česká republika, s. r. o. se řídí požadavky Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“) a českého Zákona o zpracování osobních údajů.

1. Které osobní údaje zpracováváme, proč a na jakém právním základě?

Osobní údaje jsou všechny údaje o stanovené nebo stanovitelné fyzické osobě, které nám sdělíte, které u nás vzniknou nebo které lze u nás jinak získat. V souvislosti s užíváním našeho internetového obchodu o Vás zpracováváme níže uvedené osobní údaje:

1.1 Kmenová data

Kmenová data jsou Vaše jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa a také Vaše bankovní spojení.

Vaše kmenová data zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro realizaci Vaší objednávky, kterou s Vámi přes internetový obchod realizujeme. Bez zpracování Vašich kmenových dat není zpracování Vaší objednávky možné.

Dále zpracováváme kmenová data o Vás pro zasílání Vámi vyžádaného mailového zpravodaje, abychom Vás informovali o novinkách a změnách v naší nabídce. Právním podkladem k tomu je Váš dobrovolný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Dále zpracováváme Vaše kmenová data k marketingovým účelům, pokud na tom máme převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

1.2 Údaje o objednávkách

Údaje o objednávkách zahrnují Vámi realizované nebo zrušené objednávky, jako např. objednané zboží, zvolený způsob platby a ceny. Tyto údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro realizaci a vyúčtování objednávek. Vaše údaje z objednávek jsou poskytnuty také (jiným) LR partnerům, pokud jsou pro ně bonusově relevantní.

Právním podkladem je v těchto případech čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem). Bez tohoto zpracování údajů o objednávkách není uzavření smlouvy a její plnění možné. Dále zpracováváme Vaše údaje o objednávkách k marketingovým účelům, pokud na tom máme převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

1.3 Uživatelský účet

Pro účely objednávání, komunikace s LR máte zřízen uživatelský účet, tzn., přihlašujete se do interní sekce webových stránek www.lr-czech.com zadáním svého čísla LR partnera a hesla.

Na Vašem uživatelském účtu („Můj účet“) ukládáme Vaše kmenová data a údaje o Vašich objednávkách. Máte tak možnost nahlédnout po úspěšném přihlášení do starších objednávek a zadat objednávky nové, aniž byste údaje o Vás museli znovu zadávat.

Tyto údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro zřízení Vámi požadovaného uživatelského účtu. Bez zpracování těchto dat není zřízení uživatelského účtu možné.

1.4 Historie přístupů

Historie přístupů zahrnuje údaje o Vašem užívání internetových stránek našeho e-shopu (www.lr-czech.com), např. které stránky, kdy a jak dlouho jste navštívili.

Při každé návštěvě stránek našeho e-shopu se anonymně ukládají údaje o tomto přístupu ve formě datového protokolu. Osobní data o Vás se nezobrazují a zejména se neobjeví Vaše IP-adresa a vlastnosti prohlížeče. Pro plugin a cookies viz bod 4 a 5.

Právním podkladem pro zpracování historie přístupů je ve všech případech náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Datová propojení

Používáme datových propojení na naše jiné internetové prezentace u webových stránek a služeb třetích stran, např. na sociálních sítích jako Facebook, Instagram a Youtube. Za zpracování údajů takovýchto jiných poskytovatelů služeb na jejich webových stránkách jsou zodpovědné výlučně tyto třetí strany a platí jejich informace o ochraně dat.

3. Cookies a tracking

3.1 Základní informace

3.1.1 Co jsou cookies?

Abychom vytvořili naše webové stránky uživatelsky co možná nejpříjemnější a zvýšili relevanci naší reklamy pro návštěvníky těchto internetových stránek, používáme my i naši partneři takzvané „cookies“.

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou ukládány na pevný disk návštěvníka. Umožňují informace po určitou dobu uchovat a identifikovat počítač návštěvníka. To se děje částečně také při použití takzvaného tracking-pixel, které se neukládají na pevný disk návštěvníka, ale mohou být stejným způsobem jako cookies nápomocné při identifikaci počítače. Kromě toho jsou pod pojmem „cookies“ chápány cookies v technickém slova smyslu, zrovna tak jako tracking-pixel a podobné technické metody.

3.1.2 Jaké cookies používáme?

Na našich webových stránkách používáme dvě kategorie cookies: (1) Technicky nezbytné cookies, bez kterých by byla funkčnost našich webových stránek omezena a (2) alternativní analytické, cílené (targeting) cookies, příp. cookies pro reklamu:

(a) Technicky nezbytné cookies

Tyto cookies nelze vynechat, pokud Vám máme umožnit pohybovat se na našich webových stránkách a využívat jejich funkce. Ukládají např. informace, které produkty máte uloženy v nákupním košíku, postup Vaší objednávky. Tyto cookies o Vás neshromažďují údaje, které by byly použity pro marketingové účely nebo které ukládají informace, kde jste byli na internetu. Tyto cookies jsou specificky relační a po Vaší návštěvě na webových stránkách (relace) zmizí. Deaktivace této kategorie cookies by funkce webových stránek zcela nebo částečně omezila.

(b) Analytické a cílené cookies, cookies pro reklamu

Analytické cookies poskytují informace o tom, jak návštěvníci celkově stránky používají, například které stránky otvírají nejčastěji a zda dostávají z webových stránek chybová hlášení. Tyto cookies nepoužívají žádná data, pomocí kterých by mohli být návštěvníci identifikováni. Všechny informace, po kterých tyto cookies sahají, slouží výlučně k tomu, aby byla funkčnost a služby webových stránek srozumitelné a mohly být zlepšeny.

Pro analýzu našich webových stránek používáme Google Analytics, službu společnosti Google Inc. pro analýzu webových stránek. Informace o používání webových stránek, získané použitím Google Analytics, jsou přeneseny a uloženy na serveru Google v USA. Aktivací anonymizace IP na těchto webových stránkách Google Vaši IP adresu ovšem v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí.

Cílené a reklamní cookies jsou použity proto, aby reklamu přizpůsobily Vám a Vašim zájmům. Slouží také k omezení toho, jak často se Vám zobrazí tentýž inzerát, posoudí účinnost reklamní kampaně a poslouží k pochopení chování lidí po zhlédnutí inzerátu. Tyto cookies jsou obvykle umístěny reklamními sítěmi se souhlasem provozovatelů webových stránek na jejich stránkách (tzn. v tomto případě s naším souhlasem). Rozpoznají, že uživatel webovou stránku navštívil a dají tuto informaci ostatním, např. reklamní firmě, dále tomu případně reklamu sami přizpůsobí. Často jsou spjaty s některou funkcí webových stránek, která je touto firmou aktivována. My používáme tyto cookies proto, abychom zajistili propojení se sociálními sítěmi, které pak informace o Vaší návštěvě mohou dále použít, aby reklamu na jiných webových stránkách přizpůsobily právě Vám, a aby daly informace o Vaší návštěvě k dispozici reklamním sítím a ty Vám pak mohly později na základě Vašeho chování na prohlížeči nabídnout přesně takovou reklamu, která Vás potencionálně skutečně zajímá.

Deaktivace této kategorie cookies funkce našich webových stránek neomezuje. Aktuálně používáme cookies, resp. tracking- technologie této katego-rie etracker (bod 3.2) a Google Analytics (bod 3.3).

3.2 Etracker / cookies

Na těchto webových stránkách jsou shromažďována a ukládána data pro marketingové a optimalizační účely za použití technologií firmy etracker GmbH (www.etracker.com). Pomocí těchto údajů je možné zakládat uživatelské profily pod pseudonymem. K tomu mohou být použity cookies. Data, získaná pomocí technologií etracker, nebudou bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčného použita k tomu, aby byl návštěvník této webové stránky osobně identifikován, a jeho osobní data nebudou dána do souvislosti s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Souhlas s použitím a uložením údajů může být kdykoliv s platností do budoucna odvolán.

3.3 Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Nabízí ji Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics pracuje s tzv. "cookies". Informace, získané použitím této webové stránky jsou zpravidla přeneseny a uloženy na serveru Google v USA.

V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce je však Vaše IP-adresa Googlem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných členských zemích Evropského hospodářského prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se přenese celá Vaše IP-adresa na server Google v USA a tam je zkrácena. Google použije tyto informace na žádost provozovatele této webové stránky k vyhodnocení používání této webové stránky, aby sestavil reporty o webových aktivitách a poskytl dále provozovateli webové stránky služby, spojené s použitím webové stránky a internetu. IP-adresa, poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, nebude dávána do souvislosti s žádnými jinými údaji na Googlu.

Uložení cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení Vašeho softwarového prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě údajně nebudete moci využít všech funkcí této webové stránky v plném rozsahu. Můžete takto zabránit zaznamenání dat, získaných pomocí cookies a vztahujících se na použití webové stránky (vč. Vaší IP-adresy) na Googlu tím, že si natáhnete a nainstalujete browser-plugin, přístupný na níže uvedeném linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alternativně k browseru-add-on nebo v rámci prohlížečů na mobilních přístrojích, klikněte prosím na tento link, abyste zaznamenávání dat pomocí Google Analytics v rámci této webové stránky zabránili i v budoucnu (opt-out funguje pouze v daném prohlížeči a pro tuto doménu). Ve Vašem přístroji se tak uloží opt-out-cookie. Pokud v tomto prohlížeči svá cookies vymažete, musíte znovu kliknout na tento link.

4. Právo na odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním dat k marketingovým účelům můžete kdykoli odvolat. To platí především pro použití Vašich údajů k zasílání marketingových zpravodajů. Ze zákona jsme povinni získávání, zpracování a používání údajů ukončit.

Pokud Vaše osobní data na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracováváme, můžete souhlas s jejich zpracováním kdykoli z důvodů, které u Vás na základě mimořádné situace vzniknou, odvolat. V takovém případě se, prosíme, obraťte na místo uvedené v bodu 8. My vzápětí prověříme, zda náš oprávněný zájem na zpracování údajů převažuje i ve Vašem případě, nebo zda převažují na základě mimořádné situace Vaše zájmy. V druhém případě nastavíme zpracování Vašich údajů podle Vašeho odvolání. V takovém případě nebudeme moci Vaše aktuální a příp. ani budoucí objednávky vyřídit.

5. Poskytování informací třetí osobě

5.1 Předávání údajů na zpracovatele objednávky

S přihlédnutím na požadavky zákona se na zpracování objednávek částečně účastní poskytovatelé služeb, tzn. na náš příkaz, dle našich pokynů a pod naší kontrolou.

Zpracovateli objednávek jsou převážně poskytovatelé technických služeb, které využíváme při provozu webové stránky a praktickém plnění našich služeb, např. pro obsluhu softwaru, fakturační provoz a technicky nezbytné cookies. Při praktickém provádění reklamy a marketingu používáme rovněž zpracovatele zakázek, např. poskytovatele služeb mailové pošty a cookies pro analýzy.

V těchto případech zůstáváme za zpracování dat zodpovědní; poskytování osobních dat našim zpracovatelům zakázek a jejich zpracování osobních dat spočívá na právní podstatě, která nám zpracování aktuálních dat umožňuje. Není vyžadován žádný zvláštní právní podklad.

5.2 Poskytování dat třetím osobám

V jiných případech, než je výše vysvětleno, Vaše osobní data třetím osobám pro marketingové účely neposkytujeme.

K poskytnutí osobních dat třetím osobám dochází pouze tehdy, když (i) je toto nutné při plnění smluvního vztahu (zvláště poskytnutí partnerům, pro které je objednávka bonusově relevantní) a (ii) pokud jsme k tomu nuceni ze zákonných důvodů nebo (iii) by to mělo být nutné k realizaci smluvního vztahu či jiných s Vámi uzavřených dohod, i pro uplatnění našich práv a pohledávek.

Pokud mimořádně sídlí některý partner, pro něhož je Vaše objednávka relevantní, v třetí zemi mimo Evropský hospodářský prostor, budou data poskytnuta, jestliže jsou pro to splněny předpoklady podle GDPR, zvláště tedy, pokud je u příjemce zajištěna patřičná míra ochrany dat.

6. Ochrana dat

Provádíme adekvátní technická a organizační opatření, zvláště k zajištění toho, aby byly Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, chybnými úpravami a neoprávněným přístupem třetích osob. Tato opatření jsou neustále přizpůsobována zlepšeným technickým možnostem.

7. Kontaktní informace

Vaše otázky a podněty na téma ochrany dat vítáme a jsou pro nás důležité. Jsme k zastižení na níže uvedené adrese:

Odpovědní místo: LR Health & Beauty Systems, s. r. o., Závodní 2, Ostrava-Hrabůvka, 700 30.

Kontaktní email: [email protected]

Upozorňujeme na to, že jsme odpovědní za zpracování Vašich osobních údajů spolu s partnery, kterými jste byli nepřímo nebo bezprostředně získáni (čl. 26 GDPR). Pro uplatnění Vašich zákonných práv na ochranu dat se prosím obracejte na nás.

8. Doba uchování dat

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy tak dlouho, dokud účel uchování trvá a uložení vyžaduje. Vaše kmenová data a údaje o objednávkách jsou uchovávána tak dlouho, dokud jsou pro realizaci objednávky nutná a dokud se uchování dat předpokládá v unijních a národních právních nařízeních, zákonech a jiných předpisech.

Data uchovávaná výlučně k marketingovým účelům, tedy převážně provozní data, jsou vymazávána, pokud u nás nepřetrvává oprávněný zájem na uchování.

9. Vaše práva

Podle GDPR jste oprávněni od nás požadovat informace, opravy, vymazání a omezení zpracování dat, máte oprávnění uplatnit Vaše právo na převoditelnost dat a výše popsané právo na odvolání, i již dříve uděleného souhlasu. Pokud GDPR tato práva váže na nějaké podmínky, platí právo pouze v případě, že jsou podmínky splněny.

Pro uplatnění Vašich práv prosím použijte výše uvedené kontaktní údaje. Při uplatnění je třeba prokázat Vaši identitu, aby se zabránilo proniknutí dat k neoprávněným třetím osobám.

Dále máte právo podat žalobu u příslušného kontrolního úřadu. Pro nás je příslušným úřadem pro dozor nad ochranou dat a volným přístupem k informacím Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.

Máte-li pochyby o zákonnosti zpracování Vašich údajů, informujte nás prosím, abychom toto mohli vyjasnit.

10. Změny v prohlášení o ochraně dat

Časem může být žádoucí obsah stávajících informací o ochraně dat aktualizovat. Vyhrazujeme si proto právo ho kdykoliv upravit. Novou verzi informací o ochraně dat zveřejníme rovněž na tomto místě. Při další návštěvě byste si tedy měli informace o ochraně dat znovu pročíst.